ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

             “ЕЛМАТЕХ” ЕООД е основана през 1995 г. в гр. Габрово.

             Основния предмет на дейност на фирмата е  проектиране, разработване  и производство на изделия  в областа на машиностроенето, медицинската техника, контролно измервателни прибори и автоматика, хардуер и софтуер.

             Клиенти на фирмата са машиностроителни предпрития,  топло и атомни електроцентрали,  медицински заведения /болници/, Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика и др.

             “ЕЛМАТЕХ” ЕООД  разполага със собствена производствена база и оборудване подходящо за изработване на детайли и изделия в областа на точното уредостроене, машиностроенето и телферостроенето: универсални стругве и фрези, координатно-разстъргваща машина, пробивно-фрезова машина с цифрова индикация, кръглошлифовална машина, ексцентрик преса 63т., колонна и настолни пробивни машини и др.

             В областа на медицинската техника фирмата е лицензирана за производство на антидекубитални дюшеци и възглавници. Разработени са и се произвеждат  два варианта инфузионни помпи / перфузори /.

             През 2005г. се създава и МЕДИТЕХ   ЕООД гр.Габрово с цел отделяне и обособяване на производството и търговията на медицински изделия от производството на продукция за машиностроенето.

             Собсвеник и на двете фирми е инж. Ненчо Христов Пенков.

Ул.” Ген. Николов”№7

Габрово, България

Phone: 066-804-739

Fax: 066-805-510

E-mail: elmatech@mbox.contact.bg

Фирмата  притежава сертификат за въведена система за управление по качеството БДС EN ISO 9001:2001,

валиден до 01.06.2010 г.

Сертификацията е извършена от  ИА СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕСофия , акредитирана със сертификат № 4 ОССУК  на ИА “БСА” валиден до 31.12.09г.

 

Web page: elmatech.my.contact.bg